Welk Customer Data Platform past het beste bij mijn organisatie?

Wanneer je een toolstack gaat gebruiken (zie blog "Hoe ziet een goede toolstack eruit?") is het belangrijk om na te denken over hoe deze tools met elkaar communiceren én of je een Customer Data Platform nodig hebt voor een duidelijk en gestructureerd overzicht van je data. Een Customer Data Platform verzamelt en structureert data in individuele, gecentraliseerde klantprofielen ("What’s a Customer Data Platform" - Hubspot).

Een Customer Data Platform helpt je met:

  • Het verzamelen van data
  • Het schoonhouden van je data
  • Hoe je moet omgaan met je data (denk aan privacy)

Het verzamelen van data

Er zijn verschillende redenen waarom een Customer Data Platform een oplossing kan bieden voor je toolstack. De vraag is waar heb je precies behoefte aan en waarom ga je het gebruiken? Als marketing team genereer en verzamel je klantgegevens via verschillende kanalen. Al deze “ruwe data” zijn verspreid over de verschillende tools. Wanneer deze data op de juiste manier wordt verzameld en gepresenteerd, vormen ze een ware goudmijn aan informatie over je klant.

Het schoonhouden van je data

Marketing teams staan vaak voor de uitdaging om grote hoeveelheden data op te schonen en te doorzoeken - een vervelend en lastig proces. Met een Customer Data Platform kan data uit verschillende bronnen worden samengevoegd en kan deze taak worden geautomatiseerd, waardoor de noodzaak voor het opschonen en voorbereiden van data afneemt. Waardoor je met gemak de klantgegevens kan segmenteren, beoordelen, beheren, en rapporteren. Denk aan een rapportage middels een dashboard (zie blog "De do's en don'ts bij het inrichten van een dashboard").

Hoe je moet omgaan met je data (privacy)

Daarnaast speelt privacy een belangrijke rol bij het verzamelen van klantgegevens. Een Customer Data Platform kan op drie vlakken binnen het privacy landschap hulp bieden: nieuwe privacywetgeving, technologie controles, afname van consument vertrouwen.

Heb je moeite met het verzamelen van data verspreid over de verschillende tools in je toolstack? Heb je een onvolledig of beperkt beeld van je klanten? Vraag je je af of je wel aan de privacywetgeving voldoet tijdens het verzamelen en opslaan van klantgegevens? Dan kan een Customer Data Platform voor je toolstack het antwoord bieden.

Meer kennis! 

Contact

Onze digitale deur staat altijd voor je open. Onze gewone deur alleen tijdens kantooruren. Goed om te weten: we maken lekkere koffie!

Frank Abrahams
+31 6 345 35 811
frank@elevator.amsterdam

Thomas Wolters
‍‍
+31 6 4000 3201
thomas@elevator.amsterdam