CheapTickets: Hoe we de acquisitie kosten lieten dalen en de merk- bekendheid met 40% lieten stijgen

Deze case in het kort

Travix is een van de grootste online reisbureaus met een internationaal portfolio van websites zoals CheapTickets, Vliegwinkel, Budgetair, Flugladen & Vayama. Ze zijn actief in meer dan 39 landen en onlangs overgenomen door ‘s werelds grootste online travelbedrijf: CTrip Group. In Nederland heeft CheapTickets een hoge merkbekendheid, maar het bedrijf merkte dat de merkoverweging daalde terwijl de acquisitiekosten (SEA) steeds verder toenamen.

Jaar

Expertises

Branding, acquisitie & conversie

Medal

Het doel

Het doel was helder; totale acquisitiekosten (on- & offline) verlagen zonder dat dit impact heeft op de sales. De key metrics voor succes waren aantal sales, totale revenue en cost per acquisition (CPA). Metrics die belangrijk zijn in de brand funnel - merkbekendheid - merkoverweging - merkvoorkeur - werden ook geconcretiseerd.

De methode

Om te bepalen waar voor ons de kansen lagen en wat we gelijk konden oppakken, zijn we begonnen met data verzamelen. We koppelden verschillende databronnen van zowel online- als offline media aan elkaar (Google Analytics, uitzendschema's, pricing). Uit deze analyse konden we de juiste verdeling tussen on- en offline media. Met het oog op de langere termijn werd halfjaarlijks de brand funnel doorgemeten.

Het resultaat

Op een succesvolle manier alle databronnen goed inzichtelijk maken is al een groots resultaat. Zo konden er concrete verbeteringen worden aangedragen m.b.t. mediastrategie, -investering en pricing en is data nu leidend in de beslissingen van de board. Een ander mooi resultaat dat uit dit project is voortgekomen, is de mogelijkheid om continu te optimaliseren binnen én tussen on- en offline kanalen. Door deze opzet heeft CheapTickets 40% groei in merkbekendheid gemaakt, terwijl de ‘cost of acquisition’ significant daalde. Tenslotte zijn we erg trots op de nieuwe way of working die wij teweeg hebben gebracht. Een vernieuwde samenwerking over meerdere disciplines (brand management, online marketing, sales, data science, pricing en finance) waar investering in een merk tastbaar en (financieel) inzichtelijk werd gemaakt.

De klant aan het woord

Thomas en zijn team hebben ons enorm geholpen om zowel ons lange als korte termijn doelen te halen. Door het gedrag van de klant te koppelen aan data, is er een simpel doch sterk fundament neergezet voor continue verbetering in de mediastrategie en is de besluitvorming veel concreter geworden.

Michiel Delaere, CEO bij Travix