Hoe we de merkbekendheid van CheapTickets met 40% lieten stijgen en de acquisitiekosten per klant lieten dalen

Deze case in het kort

Travix is een van de grootste online reisbureaus met een internationaal portfolio van websites zoals CheapTickets, Vliegwinkel, Budgetair, Flugladen & Vayama. Ze zijn actief in meer dan 39 landen en onlangs overgenomen door ‘s werelds grootste online travelbedrijf: CTrip Group. In Nederland heeft CheapTickets een hoge merkbekendheid, maar het bedrijf merkte dat de merkoverweging daalde terwijl de acquisitiekosten (SEA) steeds verder toenamen.

Jaar

Industrie

Expertises

Branding, online marketing, offline marketing, dashboard, CRO

Branding, online marketing, offline marketing, dashboard, CRO

Het doel

Het doel was helder; totale acquisitiekosten (on- & offline) verlagen zonder dat dit impact heeft op de sales. De key metrics voor succes waren aantal sales, totale revenue en cost per acquisition (CPA). Metrics die belangrijk zijn in de brand funnel - merkbekendheid - merkoverweging - merkvoorkeur - werden ook geconcretiseerd.

De data

Om een goed inzicht te hebben in het startpunt en waar kansen voor verbetering lagen, werden meerdere databronnen aan elkaar gekoppeld zoals Google Analytics, onsite sessies en trackinggegevens van online media. Deze data werd verrijkt met pricing en offline mediabronnen zoals uitzendschema's. Hierdoor konden we testen en leren wat de juiste verdeling is binnen én tussen online en offline media. Met het oog op de langere termijn werd halfjaarlijks de brand funnel doorgemeten.

De performance

Op basis van de data konden we inzichtelijk maken wat wel en niet werkte en de scenario’s uitwerken voor de mediastrategie en -investering. Zo werd data leidend in de voorstellen richting de board.

Het resultaat

Data-inzichten op een succesvolle manier aan de inzet van offline media kunnen koppelen is al een groots resultaat. Zo kon snel worden aangetoond dat we op de juiste weg waren en de investeringen gerichter inzetten. Een ander mooi resultaat is de mogelijkheid om continu te optimaliseren binnen én tussen online en offline kanalen. Door deze opzet heeft CheapTickets 40% groei in merkbekendheid gemaakt, terwijl de ‘cost of acquisition’ significant daalde met 15%. Tenslotte zijn we erg trots op de nieuwe werkwijze die is ontstaan. Een vernieuwde samenwerking over meerdere disciplines (brand management, online marketing, sales, data science, pricing en finance) waar investering in een merk tastbaar en financieel inzichtelijk werd gemaakt.

De klant aan het woord

Thomas en zijn team hebben ons enorm geholpen om zowel onze lange- als kortetermijndoelen te behalen. Door het gedrag van de klant te koppelen aan data, is er een sterk fundament gelegd voor continue verbetering in de mediastrategie. De besluitvormingen zijn nu concreter en beter onderbouwd.

Michiel Delaere, Topman bij Travix

CheapTickets

Branding, online marketing, offline marketing, dashboard, CRO

CheapTickets

Branding, online marketing, offline marketing, dashboard, CRO

CheapTickets

Branding, online marketing, offline marketing, dashboard, CRO